Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Šéf vám neplatí zdravotní pojištění: Ošetří vás lékař?

Praha - Firma, ve které pracujete, má finanční problémy a neplatí za své zaměstnance zdravotní pojištění. Trnete hrůzou, že vás v případě nemoci nebo úrazu v nemocnici neošetří, nebo si budete muset léčení zaplatit? Podívejte, jaká je realita.

 

„Zaměstnanci, za které jejich zaměstnavatel neplatí řádné pojistné na zdravotní pojištění, se v žádném případě nemusí bát, že by mohli mít problém v případě potřeby zdravotní péče," říká Oldřich Tichý, mluvčí jedné z největších zdravotních pojišťoven Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Zdravotnická legislativa v Česku nijak nezohledňuje faktické placení nebo neplacení pojistného. „Jestliže zaměstnavatel neplní své závazky, není sám pojištěnec nikterak sankcionován," doplnil mluvčí.

Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel, tak to určuje zákon a nepřipouští jinou alternativu. Není ani možné, aby si pojistné na zdravotní pojištění z příjmů zezaměstnání platil zaměstnanec sám.

Zaměstnavatel je povinen odvádět za pracovníka pojistné ve výši 13,5 procenta z vyměřovacího základu, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. Jednu třetinu této částky srazí zaměstnanci z platu, zbývající dvě třetiny uhradí ze svých prostředků a vše odvede na účet zaměstnancovy zdravotní pojišťovny. Penále za každý kalendářní den, v němž nebylo pojistné zaplaceno nebo bylo zaplaceno v nižší částce, je ve výši 0,05 procenta dlužné částky.

Zdravotní pojištění za studenty, starobní nebo invalidní důchodce nebo ženy pečující o malé dítě platí zdravotní pojištění stát.

Komplikace u živnostníků

Každý, kdo si vydělává samostatnou výdělečnou činností (OSVČ) musí každý rok podat přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu. Tato povinnost pro vás platí dokonce i v případě, že jste za loňský rok neměli žádné příjmy, nebo jste měli příjmy do patnácti tisíc korun, a nemuseli jste tedy podávat daňové přiznání. Pokud samostatnou výdělečnou činnost ukončíte nebo přerušíte, musíte o tom zdravotní pojišťovnu informovat. Do osmi dní.

Čas na podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu za uplynulý rok máte do druhého května. Pokud využíváte služeb daňového poradce, platí pro vás – stejně jako při odevzdávání daňového přiznání a přehledu pro sociálku – jiná pravidla. Lhůta na odevzdání přehledu zdravotní pojišťovně se vám prodlužuje až do druhého srpna. Svou zdravotní pojišťovnu byste ovšem o takovém posunu měli do konce dubna informovat.

Za nepředložení přehledu o příjmech a výdajích ve stanovené lhůtě vám může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až ve výši padesáti tisíc korun.